MŪSŲ MISIJA

 

     Nūdien finansai bei jų ištekliai veikia globalųjį pasaulį kvintesencijos būdu. Racionalus finansinių išteklių naudojimas garantuoja subalansuotą ekonominę egzistenciją; o įvertintas, apskaičiuotas, racionaliai suplanuotas ir pozicionuotas investicinis sprendimas suponuoja finansinę sėkmę, naujų rinkų įvaldymą bei tęstinę verslo plėtrą.

     Finansai yra pagrindinis nekilnojamojo turto rinkos egzistavimo šaltinis, kur pastaroji sudaro bene dižiausią bet kokios valstybės aktyvų dalį. Mažiausias pusiausvyros netekimas nekilnojamojo turto rinkoje gali sukelti rimtus finansinius svyravimus ir paveikti visą nacionalinę ekonomiką.

     NILL NILL misija yra finansų ir su pastarąja susijusių rinkų aktyvinimas, gyvybingumo palaikymas bei racionalumo koordinavimas. Esame ir prisidedame prie balanso finansų rinkoje, nekilnojamojo turto racionalizavimo, įmonių struktūrizavimo ir bendrojo nacionalinio produkto didinimo.

     Kuo galime būti naudingi Jums:

-  Padedame pirkti arba parduoti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje;

-  Tyrinėjame ir pozicionuojame investicinius objektus Lietuvoje bei Europoje;

-  Paruošime ir apginsime verslo planą arba investicinį projektą;

-  Parengsime galimybių studiją, renkantis vieną iš kelių investicinių objektų;

-  Įsteigsime naują arba pertvarkysime esamą įmonę;

-  Restruktūrizuosime ir pertvarkysime įmonės finansus ir juos racionalizuosime;

-  Suformuosime pinigų srautų finansinį planą sprendimo priėmimui;

-  Parūpinsime finansavimą iš banko, investicijų fondo ar kitos finansinės institucijos;

-  Nustatysime Jūsų turto rinkos, investicinę ar likvidacinę vertes;

-  Apskaičiuosime Jūsų verslo ar įmonės vertę.

 

MŪSŲ VIZIJA

 

     Tobulumui ribų nėra, todėl nėra ir negali būti tobuliausio ar racionaliausio. Tobulumo laipsnį galima ir būtina kelti, prie to visu savo pajėgumu ir prisidedame.

     NILL NILL siekia būti dar labiau patikimu, ištikimu ir savalaikiu partneriu. Norime ir būsime Jūsų pagrindiniu finansiniu patarėju ir/ar turto vertintoju – tuo, kuris niekada neapvils ir laiku bei pilnu pajegumu pagelbės ir patenkins Jūsų poreikius bei lūkesčius. Siekiame, kad su NILL NILL Jūsų planai ir svajonės maksimizuotųsi.

 

 

DARBO PRINCIPAI

 

-  Dirbame taip, kad pateisintume Jūsų lūkesčius ir įgautume pasitikėjimą. 

-  Nesustojame – visada užbaigiame pradėtus darbus.

-  Dirbame komandoje. Mums svarbiausia, kad darbus atliktų savo srities specialistai.

-  Esame sistemos dalis, veikiančios ir turinčios patikimus partnerius tarptautinėje arenoje.

 

 

MŪSŲ VERTYBĖS

 

     Vertybės, kurias puoselėjame atspindi mūsų požiūrį į santykius bei jų ilgaamžiškumą su visomis suinteresuotomis grupėmis, dalyvaujančiomis NILL NILL veikloje ir gyvavime.

     Mums svarbu:

-  ATSAKOMYBĖ.                   Dirbame ir elgiamės taip, kad mūsų žodžiai niekada nesiskirtų nuo mūsų darbų.

-  PAGARBA.                           Branginame Jūsų poreikius, mintis ir idėjas. Vertiname individualumą.

-  PROFESIONALUMAS.        Nuolatos tobulėjame, esame žingeidūs inovacijoms bei mokslinėms naujovėms.

-  TĘSTINUMAS.                     Užtikriname nenutrūkstamą esminių veiklos funcijų valdymą, nuo kurių priklauso Jūsų ir mūsų veiklos stabilumas.

-  VERŽLUMAS.                      Sklandome rinkoje pilni kūrybinės jegos ir jaunatviškos drąsos.

-  REZULTATAS.                     Mums svarbiausia yra nustatyto tikslo pasiekimas užsibrėžtu laiku.